Browse All

Nikon D300
Kai2012-15
The DMNS group hikes along a …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-16
The DMNS group hikes up an i …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-16
The DMNS group hikes up an i …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-17
The DMNS group inches down a …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-17
The DMNS group inches down a …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-18
A panoramic view of the Kaip …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-18
A panoramic view of the Kaip …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-19
A DMNS Team examines a poten …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-19
A DMNS Team examines a poten …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-20
A DMNS Team discusses a pote …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-20
A DMNS Team discusses a pote …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-21
A DMNS Team prospects carefu …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-21
A DMNS Team prospects carefu …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-22
Dr. Joseph Sertich, DMNS Cur …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-22
Dr. Joseph Sertich, DMNS Cur …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-23
A panoramic view of the Kaip …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-23
A panoramic view of the Kaip …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-24
Dr. Ian Miller (L) and Dr. J …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-24
Dr. Ian Miller (L) and Dr. J …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-25
Dr. Ian Miller (L) and Dr. J …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-25
Dr. Ian Miller (L) and Dr. J …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-26
Dr. Joseph Sertich, DMNS Cur …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-26
Dr. Joseph Sertich, DMNS Cur …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-27
Dr. Joseph Sertich, DMNS Cur …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-27
Dr. Joseph Sertich, DMNS Cur …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-28
DMNS Volunteer Bryce Snellgr …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-28
DMNS Volunteer Bryce Snellgr …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-29
Dr. Ian Miller, DMNS Departm …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-29
Dr. Ian Miller, DMNS Departm …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-30
Dr. Ian Miller, DMNS Departm …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-30
Dr. Ian Miller, DMNS Departm …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-31
L-R: Dr. Ian Miller and Dr. …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-31
L-R: Dr. Ian Miller and Dr. …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-32
Dr. Joseph Sertich, DMNS Cur …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-32
Dr. Joseph Sertich, DMNS Cur …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-33
Dr. Joseph Sertich, DMNS Cur …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-33
Dr. Joseph Sertich, DMNS Cur …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-34
L-R: Dr. Ian Miller and Dr. …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-34
L-R: Dr. Ian Miller and Dr. …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-35
L-R: Dr. Ian Miller and Dr. …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-35
L-R: Dr. Ian Miller and Dr. …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-36
Remnants of a tree that has …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-36
Remnants of a tree that has …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-37
Remnants of a tree that has …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-37
Remnants of a tree that has …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-38
A blooming cactus on the Kai …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-38
A blooming cactus on the Kai …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-39
The DMNS Team works on excav …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-39
The DMNS Team works on excav …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2012-40
The DMNS Team pauses as DMNS …
[Richard M. Wicker, Clayton