Browse All

Nikon D300
Kai2011-1
Powell Point, Kaiparowits Pl …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-2
Dr. Kirk Johnson and DMNS vo …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-3
Dr. Kirk Johnson poses holdi …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-4
Dr. Kirk Johnson descends to …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-5
Dr. Kirk Johnson prospecting …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-6
Dr. Kirk Johnson on a ridge …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-7
Unknown DMNS Volunteer desce …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-8
Dr. Kirk Johnson and DMNS vo …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-9
Dave Baysinger films a scene …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-10
L-R: DMNS Volunteers David A …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-11
L-R: DMNS Volunteers David A …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-12
DMNS Volunteer Dane Miller w …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-13
Dave Baysinger films a scene …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-14
DMNS Volunteer Dane Miller e …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-15
L-R: DMNS Volunteers Dane Mi …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-16
L-R: Dr. Kirk Johnson and a …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-17
Dr. Ian Miller hauls tools a …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-18
Dr. Ian Miller hauls tools t …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-19
L-R: DMNS Volunteer Cynthia …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-20
Dr. Kirk Johnson, DMNS Vice …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-21
L-R: DMNS Volunteer Dane Mil …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-22
L-R: Dr. Ian Miller, DMNS Vo …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-23
L-R: Dr. Ian Miller, DMNS Vo …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-24
L-R: An unidentified DMNS Vo …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-25
Dr. Ian Miller looks up from …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-26
Distant view of the dig site …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-27
Dave Baysinger (left) films …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-28
Dr. Kirk Johnson, DMNS Vice …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-29
Dr. Kirk Johnson, DMNS Vice …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-30
Dr. Kirk Johnson, DMNS Vice …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-31
Dr. Kirk Johnson, DMNS Vice …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-32
Dr. Kirk Johnson, DMNS Vice …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-33
L-R: Dr. Ian Miller and Davi …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-34
L-R: A DMNS Volunteer holds …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-35
Close up of the leaf specime …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-36
An unidentified DMNS Volunte …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-37
A leaf specimen lies in situ …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-38
Dr. Kirk Johnson, DMNS Vice …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-39
Dr. Kirk Johnson (left), DMN …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-40
L-R: A DMNS Volunteer and Dr …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-41
Distant view of two separate …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-42
A rock formation commonly re …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-43
Distant view of two dig site …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-44
Distant view of two dig site …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-45
Dave Baysinger films a scene …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-46
Distant view of a dig site o …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-47
Powell Point on the Kaiparow …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-48
The Excavation Team takes a …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-49
Dr. Kirk Johnson (in white s …
[Richard M. Wicker, Clayton
Nikon D300
Kai2011-50
Rock shelves and hoodoos nea …
[Richard M. Wicker, Clayton